ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ