Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας Εφετείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το σημείο 4 παρ.1 άρθ.1 Δ1α-ΓΠ.οικ.-1293-8.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β30)

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 4/11-1-2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 30)".

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Χρήστος Νάστας
Πρόεδρος Εφετών