Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Τροχαίο Ατύχημα - Παραβίαση STOP - Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 100.000 ευρώ – Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ Άδεια Ικανότητας Οδηγού έλλειψη

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Νομολογία

Διανομή Αγροτεμαχίου συγκυρίων δυνάμει προσυμφώνου διανομής - Αναγνώριση κυριότητας ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τροχαίο Ατύχημα - Παραβίαση STOP - Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 100.000 ευρώ – Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ Άδεια Ικανότητας Οδηγού έλλειψη. ΝΕΟ  
Για περισσότερα πατήστε εδώ
 
Άκυρη Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ως καταχρηστική (άρθρ.281 ΑΚ) - Υποχρέωση εργοδότη για απασχόληση του μισθωτού σε περίπτωση άκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και της υπερημερίας του.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Άρθρα – απόψεις

Τροχαία ατυχήματα από κακοτεχνίες σε οδούς - Ευθύνη ΟΤΑ – Δημοσίου υπό Ευγενίας Β. Πρεβεδούρου Καθηγήτριας Νομικής Σχολής ΑΠΘ Διοικητικό Δίκαιο ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Αντί Προλόγου 2020 ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Νομοθεσία

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4690/2020 Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A ? 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.ΝΕΟ
Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων -
Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης -
Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ 
Επέκταση χορηγούμενων ενισχύσεων «επιστρεπτέας προκαταβολής» - 
Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014  
Χρόνος εφαρμογής της εξαίρεσης από τον Φ.Π.Α. σε δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 Άδεια ειδικού σκοπού
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κ.Υ.Α. οικ.12730 ΕΞ 2020 - ΦΕΚ 2073/Β/30-5-2020 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και των αντίστοιχων εντύπων που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Υ.Α. Αριθμ.1881/29.5.2020 Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 
Για περισσότερα πατήστε εδώ


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4689/2020 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπ. Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπ. Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας
Άρθρο 41 Δικαιούχοι νομικής βοήθειας
Άρθρο 43 Διορισμός δικηγόρου ή συνηγόρου νομικής βοήθειας 
Άρθρο 63 Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης
Άρθρο 64 Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο
Άρθρο 65 Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως
Άρθρο 97 Πνευματική λύση θρησκευτικού γάμου

Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/2020 - ΦΕΚ 2033/Β/28-5-2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Υ.Α. 8027/2020 Τροποποίηση της υπ’ αρ.5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων»(Β’1073), όπως τροποποιήθηκε ΝΕΟΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4688/2020 Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Νομικά Νέα

Αγωγή ασφαλιστικής εταιρείας κατά του Δημοσίου - Μη προηγούμενη αναγγελία υποκατάστασης
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Οι επτά σημαντικές καινοτομίες που αφορούν άμεσα τον πολίτη ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πως θα γίνει η Επανέναρξη της λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ


Τι αλλάζει στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης και τους ελέγχους στα ΚΤΕΟ  ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Ο φάκελος δικογραφίας εκκρεμούς δίκης δεν αποτελεί αρχείο υπαγόμενο στον έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ΝΕΟ  
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Τσιάρας: Σχεδιάζουμε μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τον χώρο της Δικαιοσύνης  ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Διδακτορικές Σπουδές στη Νομική Σχολή του Παν. Λευκωσίας ΝΕΟ
Για περισσότερα πατήστε εδώ