ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (ΔΙΑΚΟΠΩΝ)