Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (διευκρινήσεις σχετικά με το έντυπο περίληψης εγγραπτέας πράξης)

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2007

Με εγκύκλιο της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έγιναν γνωστά τα παρακάτω:

  1. Το έντυπο της περίληψης καταχώρισης εγγραπτέας πράξης συμπληρώνεται είτε χειρόγραφα είτε ψηφιακά.
  2. Αναπαραγωγή του εντύπου σε φωτοτυπικά αντίγραφα, ώστε να συμπληρωθεί χειρόγραφα δεν απαγορεύεται, ούτε αντίκειται σε διάταξη νόμου.
  3. Κατά την συμπλήρωση του εντύπου είναι δυνατή η επεξεργασία του και η διενέργεια προσθηκών για την εξυπηρέτηση των αναγκών καταγραφής του περιεχομένου της εγγραπτέας πράξης, για την οποία συντάσσεται η περίληψη.

π.χ. επί δωρεάς τριών ακινήτων του ιδίου κυρίου σε έναν δωρεοδόχο. Εάν το έντυπο της περίληψης συμπληρώνεται χειρόγραφα είναι εφικτή η επισύναψη περισσότερων σελίδων, ώστε σε καθεμία από αυτές να συμπληρωθούν τα στοιχεία εκάστου ακινήτου.

Εάν το έντυπο της περίληψης συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, είναι δυνατή η προσθήκη και αναπαραγωγή των σχετικών πεδίων της περιγραφής του ακινήτου σε τόσες φορές όσες τα περιγραφόμενα στην πράξη ακίνητα.

Από τη γραμματεία του Δ.Σ.