ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (από 18-5-2020 έως 31-5-2020)