ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)