Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

- ΝΟΜΟΣ 3345/2005 (διευκολύνσεις για τους πολίτες)

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                               Αριθμ. Πρωτ. :
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ                                              ΔΙΣΚΠΟ/Φ.2/οικ. 2111
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                            ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ                                            Όπως ο πίνακας διανομής
& ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Βας.Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας : 10674 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ναούμ
Τηλέφωνο : 2103393102
Ε-mail : qskp.ggdd@syzexis.govΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την Javascript για να το δείτε

ΘΕΜΑ: <<ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑΣ>>

Με το νόμο  3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2005) θεσπίζονται νέες διευκολύνσεις για τους πολίτες που αποβλέπουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση τους, στις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση.
Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις :

·        Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου πολίτη και από το Κ.Ε.Π.
·        Καταργείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου πολίτη, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα ή τα  Κ.Ε.Π.
·        Επικυρώνονται αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.
·        Βεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία των ανηλίκων κάτω των δεκατεσσάρων ετών οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης- Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- με σκοπό να συμβάλλει στη διάχυση της διοικητικής πληροφορίας και κατά συνέπεια στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προέβη στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και αφίσας που περιλαμβάνουν τις νέες αυτές ρυθμίσεις.