Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 01/12/2017-31/12/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 110.142,61 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 21.160,00 ευρώ σε 24 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 11.200,00 ευρώ σε 14 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 41.365,22 ευρώ σε 4 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 31.200,00 ευρώ σε 3 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 5.217,39 ευρώ σε 1 μέλος
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 0,00 ευρώ σε 0 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.                                                         

 Η Διευθύντρια

 ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ