Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Θέμα:
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.- 20/09/2016 - 13:19:33) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (ΑΡΘΡΑ 66-71) ΤΟΥ Ν.4174/2013 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - Κ.Φ.Δ.), ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Δ., ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 129/17.10.2015)