Προκήρυξη του Γ.Ν. Βέροιας για την πλήρωση (1) μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής