Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3869/2010)