Νέα e-mail (κωδικοί) από τον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Επιτροπή Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων Δ.Σ.Β.

(webadmin)

 

Δημιουργήστε το δικό σας e-mail με κατάληξη ……..@dsb.gr,

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και ως όνομα χρήστη (username)

για την είσοδό σας στο νέο online πληροφοριακό σύστημα

του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: διαβάστε τα συνημμένα έγγραφα.