ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΥΔΕ

 

Όσοι ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (προ της 1.1.1993) δεν έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά  σε ένσημα (627,00 € - οι άνω πενταετίας και 327,00 € - οι κάτω πενταετίας), το υπολειπόμενο ποσό το καταβάλλουν στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό του ΤΥΔΕ (040- 545907-91), όπου στην αιτιολογία αναγράφουν « Υπόλοιπο ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς ....... € και πρόσθετη εισφορά 27,00 €».

 

π.χ.

1) Δικηγόρος  - παλαιός ασφαλισμένος - άνω πενταετίας έχει ένσημα ονομαστικής αξίας 627,00 €.

Θα επικολλήσει τα ένσημα που έχει και έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του προς το ΤΥΔΕ.

 

2) Δικηγόρος  - παλαιός ασφαλισμένος - άνω πενταετίας έχει ένσημα ονομαστικής αξίας 610,00 €.

Θα επικολλήσει στο βιβλιάριό του ένσημα ονομαστικής αξίας 600,00 €  και θα πληρώσει στην Εθνική Τράπεζα, το ποσό  των 27,00 €, και θα αναγράψει στην αιτιολογία «Πρόσθετη εισφορά (27,00 €). (Αν επικολλήσει ένσημα αξίας 610,00 € θα πρέπει να πληρώσει και πάλι 27,00 € πρόσθετη εισφορά  στην Τράπεζα).

 

3) Δικηγόρος  - παλαιός ασφαλισμένος - άνω πενταετίας έχει ένσημα ονομαστικής αξίας 600,00 €.

Θα επικολλήσει τα ένσημα που έχει και θα πληρώσει στην Εθνική Τράπεζα, το ποσό  των 27,00 €, και θα αναγράψει στην αιτιολογία «Πρόσθετη εισφορά (27,00 €).

 

4) Δικηγόρος  - παλαιός ασφαλισμένος - άνω πενταετίας έχει ένσημα ονομαστικής αξίας 500,00 €.

Θα επικολλήσει τα ένσημα που έχει και θα πληρώσει στην Εθνική Τράπεζα, το ποσό  των 127,00 €, και θα αναγράψει στην αιτιολογία « Υπόλοιπο ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς (100,00 €) και πρόσθετη εισφορά (27,00 €).

 

Βέροια, 2.2.2012

Από τη Γραμματεία