Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΥΔΕ

 

Όσοι ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (προ της 1.1.1993) δεν έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά  σε ένσημα (627,00 € - οι άνω πενταετίας και 327,00 € - οι κάτω πενταετίας), το υπολειπόμενο ποσό το καταβάλλουν στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό του ΤΥΔΕ (040- 545907-91), όπου στην αιτιολογία αναγράφουν « Υπόλοιπο ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς ....... € και πρόσθετη εισφορά 27,00 €».

 

π.χ.

1) Δικηγόρος  - παλαιός ασφαλισμένος - άνω πενταετίας έχει ένσημα ονομαστικής αξίας 627,00 €.

Θα επικολλήσει τα ένσημα που έχει και έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του προς το ΤΥΔΕ.

 

2) Δικηγόρος  - παλαιός ασφαλισμένος - άνω πενταετίας έχει ένσημα ονομαστικής αξίας 610,00 €.

Θα επικολλήσει στο βιβλιάριό του ένσημα ονομαστικής αξίας 600,00 €  και θα πληρώσει στην Εθνική Τράπεζα, το ποσό  των 27,00 €, και θα αναγράψει στην αιτιολογία «Πρόσθετη εισφορά (27,00 €). (Αν επικολλήσει ένσημα αξίας 610,00 € θα πρέπει να πληρώσει και πάλι 27,00 € πρόσθετη εισφορά  στην Τράπεζα).

 

3) Δικηγόρος  - παλαιός ασφαλισμένος - άνω πενταετίας έχει ένσημα ονομαστικής αξίας 600,00 €.

Θα επικολλήσει τα ένσημα που έχει και θα πληρώσει στην Εθνική Τράπεζα, το ποσό  των 27,00 €, και θα αναγράψει στην αιτιολογία «Πρόσθετη εισφορά (27,00 €).

 

4) Δικηγόρος  - παλαιός ασφαλισμένος - άνω πενταετίας έχει ένσημα ονομαστικής αξίας 500,00 €.

Θα επικολλήσει τα ένσημα που έχει και θα πληρώσει στην Εθνική Τράπεζα, το ποσό  των 127,00 €, και θα αναγράψει στην αιτιολογία « Υπόλοιπο ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς (100,00 €) και πρόσθετη εισφορά (27,00 €).

 

Βέροια, 2.2.2012

Από τη Γραμματεία