ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ