ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (που αφορά την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία)