Διαθέσιμη βιβλιογραφία στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου

Εμφάνιση
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ
1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΙΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017 ΤΟΜΟΣ 10
2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΟ 1 - 220 ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 1994 Τομ Α'
3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΟ 221 - 477 ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 1994 Τομ Β'
4 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΟ 478 - 681 ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 1995 Τομ Γ'
5 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΟ 682 - 903 ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 1996 Τομ Δ'
6 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΟ 904 - 981 ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 1997 Τομ Ε'
7 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΟ 982 - 1054 ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 1997 Τομ ΣΤ'
8 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΟ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ Ν2915/2001 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 2001 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ
9 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΟ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2002 - 2005 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ Η
10 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΟ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3994/2011 ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 2011 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ Θ
11 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4055/2012 ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 2012
12 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 2915/01 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 2002
13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ 1997
14 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. ΚΩΣΤΑΚΟΥ - Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1984
15 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1968 - 1984 Π. ΚΩΣΤΑΚΟΥ - Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1986 Τομ Γ'
16 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΘΡΑ 495 - 738 Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - T. ΖΟΜΠΟΛΑΣ - Χ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ - Ι. ΚΑΤΡΑΣ - Α. ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ - Μ. ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1999 Τομ Β'
17 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΘΡΑ 739 - 1054 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΣ ΝΟΜΟΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - T. ΖΟΜΠΟΛΑΣ - Χ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ - Ι. ΚΑΤΡΑΣ - Α. ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ - Μ. ΤΣΙΚΟΥΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1999 Τομ Γ'
18 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ Ν. 4335/2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΜΠΙΔΕΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ 2015
19 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ Ν. 4335/2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΜΠΙΔΕΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗ 2016
20 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΑ 1 - 590 ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2017
21 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΑ 591 - 1054 ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2014
22 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2016 Γ'
23 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2016 Γ'
24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠολΔ ΑΠΌ ΤΟ Ν 4335/2015 ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2016
Εμφάνιση