Διαθέσιμη βιβλιογραφία στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου

Εμφάνιση
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ
1 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1951 - 1962 ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1965
2 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 1963 - 1972 ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1965
3 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1975
4 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1976
5 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1977
6 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1978
7 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1979
8 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1980
9 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1981
10 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1982
11 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1984
12 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1985
13 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1986
14 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1988
15 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1989
16 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1990
17 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1991
18 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1992
19 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1993
20 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1994
21 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1995
22 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1996
23 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1997
24 ΠΟΙΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΝΑΣ ΨΑΡΟΥΔΑ - ΜΠΕΝΑΚΗ Π. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1998
Εμφάνιση