Διαθέσιμη βιβλιογραφία στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου

Εμφάνιση
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ
1 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (1-183) ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2008 42 ΤΟΜΟΣ Α'
2 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (133 - 1280) - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2008 42 ΤΟΜΟΣ Β'
3 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (1-800- ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2009 43 ΤΟΜΟΣ Α'
4 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (801-1168) - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2009 43 ΤΟΜΟΣ Β'
5 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (1-640) ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2010 44 ΤΟΜΟΣ Α'
6 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (641-1152) - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2010 44 ΤΟΜΟΣ Β'
7 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (1-688) ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2011 45 ΤΟΜΟΣ Α'
8 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (689-1216) - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2011 45 ΤΟΜΟΣ Β'
9 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (1-592) ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2012 46 ΤΟΜΟΣ Α'
10 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (593-1136) - ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2012 46 ΤΟΜΟΣ Β'
11 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (1-608) ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2013 47 ΤΟΜΟΣ Α'
12 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ι.Κ.Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (609-1184) ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΤΖΙΜΑΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 2013 47 ΤΟΜΟΣ Β'
13 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΙΝΗ - ΠΗΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΒ. ΚΑΡΑΛΗ 2012 ΤΟΜΟΣ 68 Α
14 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΙΝΗ - ΠΗΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΒ. ΚΑΡΑΛΗ 2012 ΤΟΜΟΣ 68 Β
15 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΙΝΗ - ΠΗΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΒ. ΚΑΡΑΛΗ 2013 ΤΟΜΟΣ 69 Α
16 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΙΝΗ - ΠΗΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΒ. ΚΑΡΑΛΗ 2013 ΤΟΜΟΣ 69 Β
17 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΙΝΗ - ΠΗΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΒ. ΚΑΡΑΛΗ 2014 ΤΟΜΟΣ 70 Α
18 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΤΙΝΗ - ΠΗΝΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΒ. ΚΑΡΑΛΗ 2014 ΤΟΜΟΣ 70 Β
19 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΓΚΟΥΤΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ - ΑΝΤ. ΤΑΜΠΑΚΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1988 ΤΟΜΟΣ Β' 7η
20 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΔΕΙΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ - ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΣΣΕ - ΣΥΛ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΙΑΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2005
21 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΓΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2000
22 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΓΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2001
23 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΌ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1912 - 1997 - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5ΕΤΙΑΣ Ι ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΜ. ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1997
24 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΌ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1912 - 1997 - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5ΕΤΙΑΣ ΙΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΜ. ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1998
Εμφάνιση