Διαθέσιμη βιβλιογραφία στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου

Εμφάνιση
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ
1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2011
2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2012
3 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2013
4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2014
5 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2003
6 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΜΑΚΡΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΜΑΚΡΔΟΝΙΑΣ 1995
7 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1997
8 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΜΟ 3898/2010 (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ) ΣΚΟΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2012
9 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΑΤΟΡΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΑΚΤΑΤΟΡΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΝΟΤΙΟ ΤΥΡΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΜΙΝΤΣΗΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 2003
10 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1997 1ος Τόμος
11 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1998 2ος Τόμος
12 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1999 4ος Τόμος
13 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2001 5ος Τόμος
14 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2002 6ος Τόμος
15 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2005 9ος Τόμος
16 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2006 10 Τόμος
17 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2007 11ος Τόμος
18 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2008 12ος Τόμος
19 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2009 13ος Τόμος
20 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2010 14ος Τόμος
21 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2011 15ος Τόμος
22 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2012 16ος Τόμος
23 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2013 17ος Τόμος
24 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΑΚΟΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2014 18ος Τόμος
Εμφάνιση