Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Μάρτιος 2022

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟΥΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022         ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/04   ΒΕΡΟΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 04/04 ...

31 ΜΑΡ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριθμός 4 /2022 Στην Βέροια σήμερα την 24 η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με ...

24 ΜΑΡ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2022 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   Παρασκευή 1 4 2022   Έναρξη Μ.Ο.Δ. Βέροιας ...

23 ΜΑΡ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γ΄ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός 3 /2022 Στην Βέροια σήμερα την 21 η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του ...

21 ΜΑΡ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ε΄ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   Τρίτη 1 3 2022 ...

21 ΜΑΡ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Β΄ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός 3 /2022 Στην Βέροια σήμερα την 21 η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του ...

16 ΜΑΡ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δ΄ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   Τρίτη 1 3 2022 ...

4 ΜΑΡ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός 3 /2022 Στην Βέροια σήμερα την 21 η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του ...

4 ΜΑΡ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γ΄ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   Τρίτη 1 3 2022 ...

3 ΜΑΡ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Β΄ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   Τρίτη 1 3 2022 ...

2 ΜΑΡ 2022
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ