Αύγουστος 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021 ( από 1 9 2021 έως 15 9 2021) ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   Τετάρτη 1 9 2021 ...

27 ΑΥΓ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, με την απόφαση 5/23.7.2021 (ΦΕΚ Β’ 3451/29.7.2021) προκήρυξε τις πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2021 για την απόκτηση πιστοποίησης διαχειριστή αφερεγγυότητας, που θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, στις 6 μ.μ. Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, τα υποβαλλόμενα ...

4 ΑΥΓ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ