Απρίλιος 2021

Αριθμός 6/2021 Στη Βέροια σήμερα την 26 η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., η Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό ...

26 ΑΠΡ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

                  Αριθμός       5   /2021     Στη Βέροια σήμερα την 15 η   Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  12:00 μ. , η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που  έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα  ...

15 ΑΠΡ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ