Φεβρουάριος 2021

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   Δευτέρα 1 3 2021   Έναρξη Μ.Ο.Δ. Βέροιας ...

26 ΦΕΒ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριθμός 3 /2021 Στη Βέροια σήμερα την 22 α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ, η Προϊσταμένη Δ.νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με ...

22 ΦΕΒ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας αποστέλλουμε link με τη νέα ΚΥΑ https://bit.ly/3oVTVnM

7 ΦΕΒ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ