Νοέμβριος 2021

Αριθμός 12 /2021 Στην Βέροια σήμερα την 22 η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα, η Προϊσταμένη Τμήματος του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την με αριθμό 678 /2021 πράξη ...

23 ΝΟΕ 2021
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ