Αύγουστος 2020

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ Σεπτέμβριο 2020 (από 1-9-2020 έως 15-9-2020) ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ...

31 ΑΥΓ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός 7 /2020 Στη Βέροια σήμερα την 18 η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα , η Προϊσταμένη Τμήματος του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Στυλιανή Σωτηροπούλου, ανάρτησα στον πίνακα ...

27 ΑΥΓ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟΥΣΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020   ΤΡΙΤΗ 1/9   ΝΑΟΥΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9   ΒΕΡΟΙΑ ...

27 ΑΥΓ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ