Νοέμβριος 2020

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ με την ΚΥΑ : " Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020."

29 ΝΟΕ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ (1 12 2020 έως 22 12 2020) ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ   ΣΥΝΘΕΣΗ   ...

26 ΝΟΕ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριθμός 11 / 2020 Στην Βέροια σήμερα την 23 η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα , η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας την ...

25 ΝΟΕ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. 30/9 11 2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης με θέμα:  " Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με ...

10 ΝΟΕ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμός 10 / 2020 Στην Βέροια σήμερα την 21 η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον ...

10 ΝΟΕ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 υπό την προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού , με τηλεδιάσκεψη, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 1. Το δικηγορικό σώμα από την πρώτη στιγμή κατέστησε σαφές και προς κάθε κατεύθυνση ότι η Δικαιοσύνη , ως βασικός ...

8 ΝΟΕ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ