ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022 (από 16-9-2022 έως 30-9-2022)

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022
( από 16-9-2022  έως 30-9-2022)

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

 

ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Τρίτη 20-9-2022

 

Τριμελές Πλημ/κείο Βέροιας

Δημητρίου –   Γάτσιος  - Χατζηπαναγιώτου (Μανώλη)

Τετάρτη 21-9-2022

Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας

(Πολιτικές υποθέσεις)

ΟΛΟΙ ΟΙ κ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ κ.   Ρίζου  )

 

Τετάρτη 21-9-2022

 

Ασφαλιστικά Μέτρα

Δημητρίου (κλήρωση)

 

Πέμπτη 22-9-2022

 

Α΄ Μονομελές Πλημ/κείο  Βέροιας

Γάτσιος (Ρίζος)

 

Πέμπτη 22-9-2022

 

Β΄ Μονομελές Πλημ/κείο Βέροιας

Ρίζος (Γάτσιος)

 

Παρασκευή 23-9-2022

 

Τριμελές Πλημ/κείο Βέροιας

Δαρδανελιώτη-    Ρίζος  -   Σιδηροπούλου (Παπαδημητρίου)

 

Δευτέρα 26-9-2022

 

Β΄ Μονομελές Πλημ/κείο Βέροιας

Μανώλη (Γάτσιος)

 

Τρίτη 27-9-2022

 

Τριμελές Πλημ/κείο Βέροιας

Οικονομάκη -  Σιδερίδου  - Αγατιανός (Παπαδημητρίου  )

Τετάρτη 28-9-2022

Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας

(Πολιτικές υποθέσεις)

ΟΛΟΙ ΟΙ κ. ΔΙΚΑΣΤΕΣ (ΕΚΤΟΣ κ.  Ρίζος      )

Πρόεδρος: Στιβακτάκης

Τετάρτη 28-9-2022

 

Ασφαλιστικά Μέτρα

Στιβακτάκης (κλήρωση)

 

Πέμπτη 29-9-2022

 

Α΄ Μονομελές Πλημ/κείο  Βέροιας

Παπαδημητρίου (Μανώλη)

 

Πέμπτη 29-9-2022

 

Τριμελές  Ανηλίκων Βέροιας

Δημητρίου – Οικονομάκη – Πυξοπούλου (Μανώλη)

 

Πέμπτη 29-9-2022

 

Μονομελές Ανηλίκων Βέροιας

Οικονομάκη (Δημητρίου)

 

Παρασκευή 30-9-2022

 

Τριμελές Πλημ/κείο Βέροιας

Στιβακτάκης -   Παπαδημητρίου -  Τσιούρδα (Ρίζος)

 

 

 

 

 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ

 ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Παρασκευή 16-9-2022

Στιβακτάκης -    Γάτσιος -   Σιδερίδου    (Δαρδανελιώτη)

Σιδερίδου

Στιβακτάκης

 

Σάββατο 17-9-2022

Δαρδανελιώτη – Οικονομάκη- Γάτσιος (Πυξοπούλου)

Δαρδανελιώτη

Δαρδανελιώτη

 

Δευτέρα 19-9-2022

Στιβακτάκης -   Οικονομάκη  – Γάτσιος (Σιδερίδου)

Γάτσιος

Στιβακτάκης

 

Τρίτη 20-9-2022

Δημητρίου –   Γάτσιος  - Χατζηπαναγιώτου (Μανώλη)

Γάτσιος

Δημητρίου

 

Τετάρτη 21-9-2022

Δημητρίου – Μανώλη– Παπαδημητρίου (Δαρδανελιώτη)

Μανώλη

Δημητρίου

 

Πέμπτη 22-9-2022

Στιβακτάκης – Γάτσιος – Ρίζος    (Οικονομάκη)

Ρίζος

Γάτσιος

 

Παρασκευή 23-9-2022

Δαρδανελιώτη – Ρίζος- Σιδηροπούλου (Παπαδημητρίου)

Ρίζος

Δαρδανελιώτη

 

Σάββατο 24-9-2022

Οικονομάκη -    Ρίζος   -   Αγατιανός (Γάτσιος )

Ρίζος

Ρίζος

 

Δευτέρα 26-9-2022

Ρίζος - Μανώλη – Παπαδημητρίου  (Γάτσιος)       

Μανώλη

Μανώλη

 

Τρίτη 27-9-2022

Οικονομάκη  – Σιδερίδου- Αγατιανός (Παπαδημητρίου)

Σιδερίδου

Οικονομάκη

 

Τετάρτη 28-9-2022

Στιβακτάκης -    Πυξοπούλου – Παπαδημητρίου (Μανώλη)

Πυξοπούλου

Στιβακτάκης

 

Πέμπτη 29-9-2022

Δημητρίου – Οικονομάκη – Πυξοπούλου (Μανώλη)

Παπαδημητρίου

Δημητρίου

 

Παρασκευή 30-9-2022

Στιβακτάκης – Παπαδημητρίου – Τσιούρδα (Ρίζος)

Παπαδημητρίου

Στιβακτάκης

 

 

 

 

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Από 16-9-2022

Σιδερίδου

 

Από 19-9-2022 έως 23-9-2022

Δαρδανελιώτη – Γάτσιος

 

Από 26-9-2022 έως 30-9-2022

Οικονομάκη - Μανώλη 

 

 

 

 

 

Επισημάνσεις:  

α) Τις ημέρες που συνεδριάζουν σε τακτική δικάσιμο τα Τριμελή και Μονομελή          Πλημμελειοδικεία, τα αυτόφωρα θα εκδικάζονται από τους δικαστές των συνθέσεων του Τριμελούς και Μονομελούς αντίστοιχα.

β)   Στην εξαιρετική περίπτωση που προκύψει αυτόφωρο ημέρα Κυριακή αρμόδια θα  είναι η σύνθεση του Σαββάτου.

γ)   Εντός παρενθέσεως ορίζονται οι εκάστοτε αναπληρωματικοί δικαστές.

   δ)  Τις εργάσιμες ημέρες που δεν είναι ορισμένο τακτικό δικαστήριο ή δεν δικάζει αυτό για οιονδήποτε λόγο ο πρόεδρος υπηρεσίας θα πρέπει να παραμένει  στο Δικαστήριο κατά τις εργάσιμες ώρες.  

 

Βέροια,   13    Σεπτεμβρίου  2022

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

Γεώργιος  Στιβακτάκης