Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλόγου Βέροιας

Δημήτριος Ζυγουλιάνος Πρόεδρος 
Φώτιος Καραβασίλης Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Λιάπης Γεν. Γραμματέας
Μιχάλης Χασιώτης Ταμείας 
Πρόδρομος Αβραμίδης  Μέλος
Λεωνίδας Ακριβόπουλος Μέλος
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος Μέλος
Φίλιππος Γιαννούλης Μέλος
Γεώργιος Ματσαρίδης Μέλος
Δημήτριος Μπατζιάκας Μέλος
Γεώργιος Χατζόγλου Μέλος